Oplossings-gedrewe benadering tot landboufinansiering

White logo of Capital Harvest.
White arrow pointing down. White arrow pointing down. White arrow pointing down.

Capital Harvest (Pty) Ltd, 'n vlak 2 B-BBEE bydraer, is 'n Stellenbosch-gebaseerde, nis landboufinansieringsmaatskappy vir die primêre en sekondêre landboumark.

Finansiering word verskaf deur middel van 'n wye verskeidenheid finansiële oplossings soos meer volledig beskryf onder produkte. Capital Harvest se oplossings-gedrewe benadering tot landboufinansiering, klem op volhoubare verhoudings, die neem en bestuur van berekende finansieringsrisiko's en die neem van eienaarskap van elke transaksie waarby ons betrokke is, is wat ons onderskei in die mark.

Green Plant Growing.

Produkte wat ons aanbied.

Finansiële oplossings word verskaf deur middel van 'n wye verskeidenheid van finansiële produkte: Termynlenings • Afbetalings Verkoopooreenkomste • Wentelkredietfasiliteite • Capital Harvest Produksiefinansiering • Graan Inset Finansiering Fasiliteit (GIFF) • Winter–en Somerfasiliteite

Lees meer oor ons produkte
Image of Emerging Farmer Finance.

Dit is 'n onaanvegbare feit dat die sukses van toekomstige landbou in Suid-Afrika afhanklik is van die suksesvolle integrasie van die opkomende boer in kommersiële landbou. In Capital Harvest se oorspronklike besigheidsplan is ten doel gestel om 'n suksesvolle finansieringsmodel daar te stel vir die opkomende boer en Capital Harvest Emerging Farmer Finance (Edms) Bpk ("CHEFF") is gestig om uitvoering te gee aan hierdie doelwit.

www.cheff.co.za

Skakel gerus met een van ons besigheidsbestuurders om u unieke finansieringsbehoefteste te bespreek, en stel ons oplossingsgedrewe benadering op die proef.

Blue Fax Image.
Faks: +27 21 886 7036
Blue Image of Mic.
Tel: +27 21 886 7030