Ons Span

Raad van Direkteure

Elias Masilela

Elias
Masilela

Uitvoerende voorsitter

BA Sosiale Wetenskappe (Universiteit van Swaziland)
M Wetenskappe in Ekonomiese Beleid en Ontleding (A.A.U.)

Elias Masilela word nie net geag een van die mees gerespekteerde besigheidsmense in Suid-Afrika nie, maar sy loopbaan, na afloop van sy studies, het hom deur instansies soos die Sentrale Bank van Swaziland, die Nasionale Tesourie van Suid-Afrika, Sanlam asook die Openbare Beleggings Korporasie geneem. Hy het op verskeie rade van strategiese instellings, wat insluit die Suid-Afrikaanse Reserwe Bank, die Airports Company of South Africa en die Pensioenfonds van die Regering, gedien. Tans is hy ‘n raadslid van Multichoice, Alternative Prosperity en voorsitter van die V&A Waterfront asook van Kalafong Hospitaal. Hy dien ook as uitvoerende voorsitter van DNA Economics en is onlangs heraangestel tot die Nasionale Beplanningskommissie. Elias het verskeie kursusse in bestuur en ekonomie aan die Universiteit van Harvard voltooi, lesings aangebied, geskryf en wyd gepubliseer. Sy grootste mylpaal as skrywer het letterlik die geskiedenis van die Koningkryk van Swaziland herskryf en ‘n nuwe en interessante perspektief geplaas op Suid-Afrika se vryheidstryd. Die titel van die boek is “Number 43 Trelawney Park; kwaMagogo? en het wye erkenning ontvang. Elias is al sedert 2015 nie-amptelik deel van Capital Harvest, maar het op 1 Junie 2016 amptelik as SEB-vennoot aangesluit en dien as uitvoerende voorsitter.

Piet Krynauw

Piet
Krynauw

Nie-uitvoerende voorsitter

B.Comm, Hons (B&A), MBA (Stellenbosch)

Kort nadat Piet sy graad aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi in 1967 begin hy sy bankloopbaan by Boland Bank. Oor die volgende 30 jaar bekleë Piet verskeie senior bestuursposisies wat tesourie, krediet en bemarking insluit. Gedurende hierdie tyd dien hy vir 10 jaar op die uitvoerende bestuur van die bank waarvan 3 jaar as uitvoerende direkteur is. Van 2000 tot 2002 tree Piet as bestuurskonsultant vir BoE Bank op en van 2003 tot 2005 as herstruktureringskonsultant vir Nedbank (wat BoE Bank in 2003 oorgeneem het). In 2006 stig Piet die finansierings- en projekbestuur konsultasiebesigheid, Investa Finance, waarvan hy sedertdien as uitvoerende hoof optree. Piet sluit in 2010 as nie-uitvoerende direkteur by Capital Harvest aan. Van Junie 2011 tot Mei 2016 dien hy as nie-uitvoerende voorsitter en op 1 Junie 2016 word Piet aangestel as voorsitter van die kredietkomitee.

Johan Du Toit

Johan
du Toit

Gesamentlike Uitvoerende Hoof (Bedryf)

B.Comm (Landbou ekonomie), Hons B&A, MBA (Stellenbosch)

Na voltooiing van sy graad aan die Universiteit van Stellenbosch in 1994 word Johan aangestel as algemene bestuurder van ‘n 600ha appelplaas in die Langkloof. Oor die volgende 6 jaar doen hy waardevolle praktiese landbou kennis op. Hy sluit in Mei 2000 by BoE Bank as verhoudingsbestuurder aan, en word binne ’n jaar aangestel as die bedryfshoof van die Helderberg area, met ‘n kliënte-portefeulje van R600 miljoen onder sy bestuur. Johan verlaat Nedbank (BoE Bank is in 2003 deur Nedbank oorgeneem) in April van 2004 en tree tussen 2004 en 2006 as onafhanklike landboukonsultant op waartydens hy onder andere as uitvoerende hoof van Groot Winterhoek Koelkamers optree asook as Wes- Kaap direkteur vir die JEB-genoteerde maatskappy Santova (toe Spectrum Shipping Limited). In Oktober 2006 bring hy en Faans Roos Capital Harvest tot stand.

Faans Roos

Faans
Roos

Gesamentlike Uitvoerende Hoof (Finansies)

B.Rek (Hons) (Stellenbosch), GR (SA), CFP

Na voltooiing van sy honneursgraad aan die Universiteit van Stellenbosch in 1993, begin Faans sy klerkskap by die internasionale ouditfirma Ernst & Young. Hy verwerf sy GR (SA) kwalifikasie gedurende Maart 1994. Na voltooiing van sy klerkskap en 'n tydperk as ouditbestuurder word Faans gedurende 1999 as hoof van krediet vir die Helderberg area by BoE Bank aangestel met ‘n kliënte-portefeulje van R500 miljoen onder sy kredietbestuur. Hy word in Oktober 2000 aangestel as krediethoof van beide die Helderberg en Stellenbosch areas met ‘n kliënte-portefeulje wat groei tot R1 miljard. Met die oorname van BoE Bank deur Nedbank in 2003 word Faans aangestel as streekkrediethoof vir die Wynlandstreek met 'n kliënte-portefeulje van R2.5 miljard onder sy kredietbestuur. Hiervan was R1 miljard primêre en sekondêre landbou-kliënte. In Oktober 2006 bring hy en Johan du Toit Capital Harvest tot stand.

Christiaan Buys

Christiaan
Buys

Direkteur: Risikobestuur

BsC (Wiskunde) (Stellenbosch)

Na voltooiing van sy graad aan die Universiteit van Stellenbosch in 1993 spandeer Christiaan 2 jaar by die Department Grond en Landbou Produkte as navorsingsassistent. Na ‘n kort tydperk in Engeland begin hy sy bankloopbaan in 1996 by Boland Bank (Natal) as ‘n kredietanalis. Hy word in 1998 verplaas na Somerset-Wes en word in 1999 aangestel as risikohoof van BoE Bank vir die Helderberg en Stellenbosch area. Met Nedbank se oorname van BoE Bank in 2003 word hy aangestel as area krediethoof van die Stellenbosch area met ‘n kliënte- portefeulje van R1.3 miljard onder sy kredietbestuur. RMB Privaatbank nader vir Christiaan gedurende 2006 en hy begin op 1 September 2006 as krediethoof van hulle Nuweland en Tygervallei kantore. In 2008 word hy aangestel as RMB Privaatbank se krediethoof vir die Wes-Kaap en Natal met ‘n kliënte-portefeulje van R3 miljard onder sy kredietbestuur. Hy sluit in 2010 as Direkteur: Risikobestuur by Capital Harvest aan.

Personeel

Albert Smith

Albert
Smith

Krediethoof
Alternatiewe direkteur vir F Roos en J du Toit

B.Comm Bestuursrek (Hons) (Stellenbosch), ACMA

Albert word in 1999 as top student in die Honneurs B.Comm (Bestuursrek) kursus aan die Universiteit van Stellenbosch aangewys. Hy begin sy bankloopbaan as kredietbestuurder by BoE Bank en verwerf sy ACMA (Associate Chartered Management Accountant) kwalifikasie gedurende 2000. Met die oorname van BoE Bank deur Nedbank in 2003 word Albert aangestel as area krediethoof vir die Paarl area met 'n kliënte-portefeulje van R650 miljoen onder sy kredietbestuur waarvan R350 miljoen primêre en sekondêre landboukliënte is. Albert sluit gedurende Julie 2007 by Capital Harvest as senior kredietbestuurder aan en word gedurende Junie 2010 as krediethoof aangestel.

JP Brand

JP
Brand

Besigheidsbestuurder

B.Comm (Bankwese) (Pretoria)

Na voltooiing van sy graad aan die Universiteit van Pretoria in 1999 begin Jean-Pierre as bankiers-assistent by BoE Bank se Vredendal-tak. Hy word verplaas na die Kaap Kommersiële Sentrum van BoE Bank gedurende 2003 en word kort daarna (vroeg 2004) aangestel as verhoudingsbestuurder by BoE Bank se Paarl-kantoor waar hy 'n kliënte-portefeulje van R220m bestuur wat hoofsaaklik uit landboukliënte bestaan. JP sluit gedurende Augustus 2007 by Capital Harvest as besigheidsbestuurder aan.

Williw de Lange

Willie
de Lange

HUB: Capital Harvest Emerging Farmer Finance

B.Comm (Kommersiële Rek) (Stellenbosch)

Na voltooiing van sy graad aan die Universiteit van Stellenbosch in 2003 word Willie aangestel as bankiers-assistent by die Helderberg Kommersiële Sentrum van BoE Bank. Hy word gedurende 2006 bevorder tot verhoudingsbestuurder met 'n kliënte-portefeulje van R60m onder sy bestuur. Willie sluit gedurende Julie 2007 by Capital Harvest as besigheidsbestuurder aan.

Morne Rossouw

Morne
Rossouw

Besigheidsbestuurder

Diploma (bankwese)

Morne begin sy bankloopbaan gedurende 1991 by die Bellville kantoor van die destydse Boland Bank as grootboekklerk. Tussen 1992 en 1998 doen hy diens as rekenmeester by die Bredasdorp-tak van Boland Bank en gedurende 1998 word hy aangestel as hoof: kliëntediens by die Vredendal-tak van Boland Bank. In Mei 2002 word hy verplaas as besigheidsbestuurder na die Swellendam-tak van BoE Bank. Van 2004 doen hy diens as besigheidsbestuurder by die Caledon Kommersiële Sentrum van BoE Bank waar hy 'n kliënte portefeulje van R166m, wat 'n groot landboukomponent insluit, bestuur. Morne sluit gedurende September 2008 by Capital Harvest as besigheidsbestuurder aan.

Pikkie Swart

Pikkie
Swart

Korporatiewe Besigheidsbestuurder

B.Econ (Hons) (Stellenbosch)

Na voltooiing van sy honneursgraad aan die Universiteit van Stellenbosch begin Pikkie sy bankloopbaan as bankiers-assistent by Boland Bank in 1995. In 1997 word hy aangestel as besigheidsbestuurder by Boland PKS (wat later BoE Bank geword het) in die Paarl. Met die oorname van BoE Bank deur Nedbank in 2003 word hy aangestel as bedryfshoof van die Paarl, Wellington en Franschhoek kantore. Gedurende Mei 2004 sluit Pikkie aan by RMB Privaatbank se nuwe kantore in Tygervallei in hul gestruktureerde finansieringsafdeling. Pikkie sluit gedurende November 2011 by Capital Harvest aan.

Pikkie Swart

Natie
Albertyn

Business Manager

B.Comm (Stellenbosch)

Natie voltooi sy B.Comm graad by Stellenbosch Universiteit in 1994, waarna hy by Wesbank Korporatief aansluit as verkopebestuurder. Hy skuif na Bankfin Kommersieël in 1998 as kommersiële bankier waar hy hoofsaaklik landbou-verwante transaksies struktureer. Hy aanvaar ‘n aanbod van BoE Bank in Julie 2000 as besigheidsbankier en begin by die Somerset-Wes kommersiële sentrum maar skuif later na die Malmesbury kommersiële sentrum. Gedurende sy 15 jaar loopbaan by Nedbank (BoE Bank is deur Nedbank oorgeneem in 2004) was Natie die toonaangewende agri-besigheidsbankier in die Wes-Kaap en bestuur hy ‘n portefeulje van R560 miljoen. Natie sluit gedurende Junie 2016 by Capital Harvest as besigheidbestuurder aan.

Derek Maas

Derek Maas

Capespan Capital: Produksie leningsbestuurder

Ferdie Gertze

Ferdie Gertze

Besigheidsbestuurder

Susan Pentz

Susan Pentz

Kredietbestuurder

Tanya van Rooy

Tanya van Rooi

Kredietbestuurder

Rika van Staden

Rika van Staden

Krediet-analis

Johan Macholi

Johan Macholi

Kredietrisiko-analis

Nadine Solomons

Nadine Solomons

Krediet-analis

Vivien van der Merwe

Vivien van der Merwe

Finansiële Bestuurder

Marinda Huysamen

Marinda Huysamen

Sekuriteit-nakomingsbestuurder

Jo-ann Louw

Jo-ann Louw

Sekuriteit-nakomingsbeampte

Chsntel Kirsten

Chantal Kirsten

Junior sekuriteitsnakomingsbeampte

Miquette Meyer

Miquette Meyer

Interne Ouditeur en Administratiewe Bestuurder

Mare&eacute Norj&eacute

Mareé Nortjé

Persoonlike Assistent vir uitvoerende hoofde en Administratiewe Beampte

Abigail Rhoda

Abigail Rhoda

Ontvangsdame

Izak Strauss

Izak Strauss

Krediet-analis

Celeste Bester

Celeste Bester

Krediet-analis