produkte

Capital Harvest verskaf finansiële produkte teen kompeterende koerse soortgelyk aan dié wat by kommersiële banke beskikbaar is.

Die verskil is egter dat Capital Harvest slegs op landbou fokus, dat ons prosesse (verhoudingsbestuur, krediet en administratief) ontwerp is om landboufinansiering te ondersteun, dat ons produkte aangepas is om die behoeftes van die landbou in ag te neem en dat ons 'n risikobeskouiing ten opsigte van landbou neem wat die kommersiële banke nie kan doen nie.

Capital Harvest Produksiefinansiering

Seker die mees innoverende finansieringproduk wat Capital Harvest aanbied. Produksiefinansiering is beskikbaar vir kwalifiserende uitvoervrugteboere ooreenkomstig hulle kontantvloeibehoefte en teen slegs die oes as sekuriteit – geen tasbare sekuriteit soos verbande word vereis nie. Hierdie is 'n unieke finansieringsfasiliteit wat afwyk van die tradisionele werking van produksiefasiliteite, en word nie deur die kommersiële banke aangebied nie.

maak toe

Capital Harvest
Produksiefinansiering

Sien Produk

Wentelkredietfasiliteit

Capital Harvest beskik nie oor tjekverrekeningfasiliteite nie, en kan dus nie oortrokke fasiliteite aanbied nie. As alternatief het ons 'n wentelkredietproduk wat soos 'n oortrokke fasiliteit funksioneer. 'n Fasiliteit word beskikbaar gestel ooreenkomstig die kliënt se kontantvloeibehoefte (wat die kliënt se oortrokke fasiliteit by 'n kommersiële bank vervang) wat jaarliks hersienbaar is. Fondse word dan op aanvraag deur Capital Harvest oorgeplaas na die kliënt se tjekrekening (beskikbaar binne 24 uur) en fondse kan weer teen die wentelkrediet gedeponeer word soos wat surplus-kontant beskikbaar is.

maak toe

Wentelkredietfasiliteit

Sien Produk

Termynlenings

Termynlenings met terugbetalingstermyne van tot 15 jaar vir die finansiering van grond, onroerende bates en uitbreidings (bv. wingerd- en boordaanplantings) is beskikbaar. Termynlenings word innoverend gestruktureer om die terugbetaalvermoë van die onderliggende bate in ooreenstemming te bring met die kontantvloei wat die bate genereer.

maak toe

Termynlenings

Sien Produk

Afbetalings Verkoopooreenkomste

Finansiering van alle landbouverwante roerende bates met terugbetalingstermyne van tot 60 maande is beskikbaar.

maak toe

Afbetalings
Verkoopooreenkomste

Sien Produk

Graan Inset Finansiering Fasiliteit (GIFF)

Soortgelyk aan die Capital Harvest produksiefinansiering is die GIFF 'n finansieringsfasiliteit wat produksiefinansiering vir graanboere verskaf teen die sessie van die oes en insetversekering as sekuriteit. Dit is baie geskik vir boere in hoër risiko areas en soos die Capital Harvest produksiefinansiering, word die boer se tasbare bates nie verbind om sy produksiefasiliteite te bekom nie.

maak toe

Graan Inset Finansiering
Fasiliteit (GIFF)

Sien Produk

Winter- en Somerfasiliteite

Hierdie produk verskaf ook produksiefinansiering aan graanboere (wat winter- en/of somergewasse verbou) en is geskik vir boere in laer risiko areas, met finansiering wat oorweeg word teen die sterkte van die betrokke kliënt se balansstaat.

maak toe

Winter- en
Somerfasiliteite

Sien Produk

Skakel gerus met een van ons besigheidsbestuurders om u unieke finansieringsbehoefteste te bespreek, en stel ons oplossingsgedrewe benadering op die proef.

Blue Fax Image.
Faks: +27 21 886 7036
Blue Image of Mic.
Tel: +27 21 886 7030
Blue Image of location icon.
Vind ons op Google